2299 0 48900

Καθημερινές

Δευ - Παρ

9:00 - 17:30

Εξοικονομώ – Επιχειρώ 2023

Ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις για το πρόγραμμα “Εξοικονομώ – Επιχειρώ” που θα επιδοτήσει εκατοντάδες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις από τους κλάδους του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών τους υποδομών και την ανανέωση του εξοπλισμού. Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 200 εκατομμύρια ευρώ εκ των οποίων τα 100 εκατομμύρια ευρώ θα διανεμηθούν στους κλάδους Εμπορίου και Υπηρεσιών και τα υπόλοιπα 100 εκατομμύρια ευρώ στον κλάδο του Τουρισμού. Για κάθε έργο που θα υποβληθεί και θα επιχορηγηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος, ο ελάχιστος ενεργειακός και περιβαλλοντικός στόχος θα καθορίζεται με μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων διοξειδίου του άνθρακα τουλάχιστον κατά 35%, εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 35% και αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας βάσει ΠΕΑ (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης) τουλάχιστον κατά τρεις ενεργειακές κατηγορίες σε σχέση με την υφιστάμενη κατάταξη (ή υποχρεωτικά Β’ κλάση όταν πρόκειται για ριζική ανακαίνιση) εφόσον πρόκειται για αναβάθμιση κτιριακών υποδομών που εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου 4122/2013 για την ενεργειακή απόδοση κτηρίων. Το πρόγραμμα αυτό είναι αντίστοιχο του ‘’Εξοικονομώ 2023’’ το οποίο απευθύνεται σε νοικοκυριά.

Στόχος του προγράμματος “Εξοικονομώ – Επιχειρώ” είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων της χώρας καθώς η πλειοψηφία αυτών είναι κατασκευασμένα προ του 1980 και μόνο ελάχιστα έχουν ανακαινιστεί.

Με το πρόγραμμα αυτό, θα πραγματοποιηθούν θερμομονώσεις, εγκαταστάσεις συστημάτων θέρμανσης και ψύξεις, πέργκολες και άλλων συστημάτων σκίασης, φωτοβολταϊκά κτλ.

Ποιοι είναι δικαιούχοι του προγράμματος

Ως δικαιούχοι του προγράμματος ‘’Εξοικονομώ – Επιχειρώ’’ ορίζονται υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών. Σημειώνουμε ότι ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται εκείνη που απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών της ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Ως μικρή επιχείρηση ορίζεται εκείνη που απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος της δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ ενώ ως μεσαία επιχείρηση ορίζεται εκείνη η οποία απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών της δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και συνολικό ισολογισμό έως 43 εκατομμύρια ευρώ.

Ποιο είναι το ύψος της επιδότησης

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδύσεων για τις μεσαίες επιχειρήσεις φτάνουν το 40%, ενώ για τις μικρές και πολύ μικρές φτάνουν το 50% για την εξοικονόμηση ενέργειας και το 40% για τις υπόλοιπες υποστηρικτικές δαπάνες. Για τους κλάδους του εμπορίου και των υπηρεσιών ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης έως 100.000 ευρώ.

Οι επιδοτούμενες δαπάνες

  • Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακού κελύφους.
  • Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης συστήματος φωτισμού, εσωτερικού και εξωτερικού.
  • Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης χώρων.
  • Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ψύξης χώρων.
  • Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα αερισμού χώρων
  • Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ζεστού νερού χρήσης.
  • Επεμβάσεις εγκατάστασης συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Μοιράσου την σελίδα:

Συμμετοχή Remi σε Εκθέσεις

Η εταιρεία μας συμμετέχει συχνά σε εκθέσεις προϊόντων, φροντίζοντας να βρίσκεται μέσα στον παλμό της αγοράς, αλλά και στην αιχμή της τεχνογνωσίας. Δείτε κάποιες απ’ τις εκθέσεις στις οποίες είχαμε συμμετοχή.

Astra

14 μοντέλα | μεγ. κάλυψη 39 τ.μ.

Horizon

3 μοντέλα | μεγ. κάλυψη 25 τ.μ.

Aegean

7 μοντέλα | μεγ. κάλυψη 25 τ.μ.

Aeolus

9 μοντέλα | μεγ. κάλυψη 12 τ.μ.

Armonia

15 μοντέλα | μεγ. κάλυψη 20 τ.μ.

Μηχανισμός
Μηχανισμός
Μέγιστο μήκος
Μέγιστο μήκος
Σχήμα
Σχήμα
Αξεσουάρ
Αξεσουάρ