2299 0 48900

Καθημερινές

Δευ - Παρ

9:00 - 17:30

Τοποθέτηση ομπρελών

Για την τοποθέτηση επαγγελματικών ομπρελών απαιτείται έμπειρο τεχνικό προσωπικό καθώς η διαδικασία αυτή δεν επιτρέπει λάθη. Ένα λάθος κατά την τοποθέτηση ομπρέλας μπορεί να αποβεί μοιραίο όπως σε περίπτωση ανατροπής της ομπρέλας με αρνητικά επακόλουθα για την ασφάλεια των πολιτών.

Εγκατάσταση επαγγελματικών ομπρελών

Οι εγκαταστάσεις των ομπρελών διαφέρουν ανάλογα με το έδαφος και τις αντίστοιχες βάσεις ομπρελών που θα χρησιμοποιηθούν. Για παράδειγμα, διαφορετική τεχνική θα εφαρμοστεί στα παρακάτω: χώμα, σκυρόδεμα, πλακάκι, πλακάκι Καρύστου, κυβόλιθος, τσιμεντοπλακάκια (πλάκες πεζοδρομίου) και πολλά άλλα.

Τοποθέτηση σε σκυρόδεμα με βάση φλάντζα

Στην περίπτωση που υπάρχει σκυρόδεμα στο έδαφος, μπορεί να γίνει τοποθέτηση με ειδικά μελετημένα για το βάρος της κατασκευής χημικά βύσματα για τις υπερβαρέου τύπου (μεγάλες ομπρέλες). Στις ομπρέλες βαρέως τύπου και μεσαίου μεγέθους μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεταλλικά βύσματα (χτυπητά) με οπλισμό για τη σωστή πάκτωση στο σκυρόδεμα. Στις ομπρέλες ελαφρού τύπου και μικρού μεγέθους μπορούν να χρησιμοποιηθούν και πλαστικά ούπα με στριφώνια.

Τοποθέτηση με μεταφερόμενη Βάση

Σε αυτή την περίπτωση η ομπρέλα συνοδεύεται με την εξωτερική μεταφερόμενη βάση. Η μεταφερόμενη βάση είναι μεταλλική κατασκευή γαλβανισμένη εν θερμώ με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Πάνω στη μεταλλική κατασκευή προστίθενται 4, 8 ή 12 μονομπλόκ από μπετόν. Οι βάσεις ποικίλουν σε συνολικό βάρος από 60 έως 630 κιλά ανάλογα με τον τύπο και το βάρος της εγκατάστασης.

Τοποθέτηση με πακτωμένη βάση

Η τοποθέτηση με πακτωμένη βάση έχει το θετικό, ότι, κατά την αφαίρεση της ομπρέλας στο έδαφος δεν εξέχει κάποιο μεταλλικό μέρος. Όποτε σε αυτή την περίπτωση μειώνεται ο κίνδυνος για τα μικρά παιδιά να χτυπήσουν καθώς παίζουν, ενώ στους επαγγελματίες μειώνεται ο κίνδυνος να χτυπήσει κάποιος από τους πελάτες που βρίσκεται στην εξωτερικό χώρο του καταστήματος. Για την εγκατάσταση η διάνοιξη σκάμματος είναι υποχρεωτική. Το τεχνικό συνεργείο που θα κάνει την τοποθέτηση θα υποδείξει την θέση και τις διαστάσεις του σκάμματος. Έπειτα το κάτω μέρος της πακτώμενης βάσης πρέπει να τοποθετηθεί με το ανώτερο σημείο αυτής στο επίπεδο του εκάστοτε υπάρχοντος πατώματος. Επίσης οι ομπρέλες μαζί με τον πάνω μέρος της πακτώμενης πρέπει να ασφαλιστούν με ντίζες κατάλληλης διατομής και παξιμάδια. Σε βαριές κατασκευές και σε ορισμένες ομπρέλες υπερβαρέου τύπου η κατασκευή είναι εξοπλισμένη με μεντεσέ για την διευκόλυνση της εγκατάστασης και της απεγκατάστασης της ομπρέλας.

Τοποθέτηση ομπρελών σε παραλίες

Η τοποθέτηση ομπρελών σε παραλίες είναι μια εργασία που χρειάζεται μεγάλη προσοχή, καθώς η άμμος μπορεί να παρουσιάσει ελαστική συμπεριφορά και οδηγήσει σε αποσταθεροποίηση της κατασκευής. Τοποθετώντας μπλόκια από μπετόν με σωστό βάρος πετυχαίνουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Η πακτώμενες βάσεις χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις οπού υπάρχει χώμα ή το μπετόν δεν επαρκεί για την κατασκευή. Σε ελαφριές κατασκευές μπορεί να χρησιμοποιηθεί και εξωτερική βάση.

 

Disclaimer: Το άρθρο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα, οι επαγγελματίες πρέπει να τηρούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών και να διαθέτουν νόμιμη άδεια.

Τι λένε όσοι μας εμπιστεύτηκαν

Μηχανισμός
Μηχανισμός
Μέγιστο μήκος
Μέγιστο μήκος
Σχήμα
Σχήμα
Αξεσουάρ
Αξεσουάρ